שאלות ותשובות

פוליגרף המכונה "גלאי שקר", הינו כלי אשר נועד לצורך אבחון אמירת אמת או שקר. המכשיר הומצא בארה"ב בשנות ה-20 של המאה הקודמת. התגובות הפיזיולוגיות הנמדדות ע"י פוליגרף נובעות ממערכת העצבים האוטונומית.  הפוליגרף מבוסס על ההנחה שכאשר אדם משקר, מתרחשים בגופו שינויים פיזיולוגיים בלתי נשלטים כגון: עלייה בלחץ דם, שינוי בקצב הדופק ושינוי במוליכות החשמלית של העור.

ללא ספק אחת השאלות הראשונות שעולה בקרב נבדקי הפוליגרף

מכשיר הפוליגרף רושם שינויים בלחץ הדם, הדופק, נפח וקצב הנשימה ומולכות החשמלית של העור. צפוי שכל הנבדקים, בין אם דוברי שקר או אמת יהיו נרגשים וחוששים מעצם מעמד הבדיקה עצמה ותוצאותיה. אך אם מומחה הפוליגרף היה קובע את ממצאי הבדיקה על סמך ההתרגשות, הסבירות הייתה כי כמעט כולם דוברי שקר. טכניקת בדיקת הפוליגרף מנקזת את ההתרגשות לאפיקים שלא יפריעו/ יעוותו את תוצאות הבדיקה, כך שנבדק דובר אמת יתברר כדובר אמת ונבדק אשר דובר שקר כך יאובחן.

מעמדו של הפוליגרף כראיה במערכת המשפט בישראל, משתנה בהתאם למערכת בית המשפט בו נידון הנושא או התביעה.

במישור האזרחי כפופים כללי קבילות בדיקת הפוליגרף להסכמת הצדדים ועל כן בהסכמת בעלי הדין רשאי בית המשפט לקבל כראייה את תוצאות בדיקת הפוליגרף. במשפט הפלילי אין בדיקת הפוליגרף קבילה אך כשמדובר בדיונים בעניין החלטות ביניים כמו בקשות למעצרו של חשוד או נאשם או בקשתו של עציר להשתחרר בערבות, מקובל לראות בפוליגרף מכשיר היכול לסייע להגיע להחלטה, בשנים האחרונות בתי המשפט משתמשים בשירות הפוליגרף לסייע להם יותר ויותר בקבלת החלטות.

דו"ח בדיקת הפוליגרף נשלח בדר"כ עד כ 24 שעות מרגע סיום הבדיקה.

מקבל הדו"ח הינו מזמין הבדיקה בלבד.

שליחת דו"ח הבדיקה מתבצעת באמצעות המייל או דרך אחרת, לבקשת מזמין הבדיקה.

לא נהוג לבדוק בפוליגרף נשים בהריון. אמנם הבדיקה אינה מסוכנת ואינה מזיקה אך במקרה של תזוזה מוגברת של העובר או כאבים שחווה הנבדקת בעת הכאבים כתוצאה מהתזוזות העובר יכולים להשפיע על תוצאות הבדיקה. נוסף על כך, בדיקת הפוליגרף לעיתים גורמת למתח וחרדה שאינם מומלצים לאישה בהריון ולכן רצוי להמתין ולבצע את הבדיקה לאחר סיום ההיריון באם היא נחוצה כמובן. 

בשיחה המקדימה לבדיקה ישאל הנבדק באם הוא משתמש בתרופות כלשהן.

באחריות  הנבדק לדווח באם הוא משתמש בתרופה כלשהי באופן קבוע או נטל תרופה או חד פעמי. חשוב לציין שישנן תרופות העלולות להשפיע על ממצאי הבדיקה.

במהלך בדיקת הפוליגרף לא תותר נוכחות של אדם נוסף מלבד הבודק העורך את בדיקת הפוליגרף והנבדק. מקרים מיוחדים בהם יתעורר צורך במתורגמן תותר נוכחותו של המתורגמן שיהיה תחת פיקוח של בודק הפוליגרף.

לא ניתן לכפות על אף אחד לעבור בדיקת פוליגרף. הנבדק חייב להסכים לבדיקה, הבדיקה תתבצע רק לאחר הסכמה מפורשת בכתב של הנבדק.

זמן הבדיקה משתנה בין נבדק לנבדק. 

משך הזמן תלוי במורכבות נושא הבדיקה. 

השיחה המקדימה עשויה להימשך בין חצי שנה ועד לשעה ואף יותר. הבדיקה עצמה עשויה להימשך כשעה.

מחקרים שונים מצביעים על אחוז דיוק הנע בין 95% ל-98% של בדיקת הפוליגרף. 

אמינות הבדיקה תלויה בעיקר במקצועיות בודק הפוליגרף. כאשר הבודק מקצועי יותר, כך הבדיקה אמינה יותר ולהפך.

השאירו פרטים ונחזור בהקדם