פוליגרף משפטי

האם פוליגרף קביל בבית משפט?

ראשית כן, בבית משפט אזרחי ובבית הדין הרבני נוהגים לבצע בדיקות רבות לצורך הכרעה בין הצדדים.

רמת מהימנות הבדיקה הינה גבוהה מאוד אך אינה עומדת על כ-100 % ולכן, במשפט פלילי הבדיקה אינה קבילה. לא ניתן לזכות או להאשים אדם באם מדובר בספק סביר בלבד.

ולכן, במשפט פלילי- על פי חוק בדיקת הפוליגרף אינה קבילה. בדיקת הפוליגרף מאז ועד היום נמצאת תחת מחלוקת מסוימת ולכן נוצרת בעיית קבילות בהליכים משפטיים מסוג זה.  

במידה וכאשר נאשם בוחר לעבור את בדיקת הפוליגרף ולהציג את תוצאותיה צריך לדעת שהדבר אינו נחשב כראיה קבילה.

במשפט אזרחי- קיימת קבילות בבדיקת פוליגרף בהליך אזרחי בלבד במקרים מסוימים, והם:

כאשר ישנה הסכמה בכתב של שני הצדדים לעבור את הליך בדיקת הפוליגרף ובנוסף כאשר ישנה הסכמה בכתב ע"י שי הצדדים כי תוצאות בדיקת הפוליגרף יוכלו לשמש כראייה בהליך המשפטי.

יש לציין כי במידה ואחד הצדדים אינו מסכים לביצוע בדיקה, אין להתייחס לחוסר הסכמתו במשפט מסוג זה, המשמעות היא שהדבר אינו יכול לשמש לרעתו.

חשיבות המכון המבצע

חשוב לדעת כי ישנה חשיבות רבה אודות המכון המבצע את בדיקת הפוליגרף, מבחינת הסטנדרטים הגבוהים המשלבים, בקיאות, ניסיון עשיר ואמינות.

השאירו פרטים ונחזור בהקדם