השפעת לחץ/התרגשות על בדיקת פוליגרף

אחת השאלות הכי נפוצות בקרב נבדקי הפוליגרף היא האם לחץ/ התרגשות עלולים להשפיע בבדיקת הפוליגרף.

לו בודק הפוליגרף היה קובע את ממצאי הבדיקה על סמך התרגשות ולחץ הנבדק, קרוב לוודאי שהיה קובע כי כולם כמעט דוברי שקר.

צפוי כי כל נבדק, בין אם הוא דובר שקר או אמת, יהיה נרגש ולחוץ ממעמד הבדיקה ומתוצאותיה.

המתח הוא טבעי שכאמור תוצאות הבדיקה עלולות להשפיע על העתיד של הנבדק בפן האישי/ המקצועי.

טרם בדיקת הפוליגרף, הבודק עורך בדיקת כיול וזאת על מנת לבדוק איך הנבדק מגיב מבחינה פיזיולוגית כאשר הוא אינו אומר את האמת.

מכשיר הפוליגרף עובד באופן שכאשר נבדק משקר, יהיה ניתן להבחין בכך על ידי מגוון תופעות פיזיולוגיות שאותן הבודק יזהה באופן ברור גם אם כלפי חוץ התופעות אינן נראות לעין ובאופן זה הדבר מאפשר לבודק לדעת אם לנבדק יש סוגיות אותן הוא רוצה להסתיר.

במהלך הבדיקה, המכשיר מחובר לגוף הנבדק באמצעות חיישנים מיוחדים ולאורך כל הבדיקה בודק את התגובות הפיזיולוגיות שלו כאשר הוא עונה על שאלות הבודק.

יתר על כן, המכשיר מתעד וקולט את השינויים הפיזיולוגים שמתרחשים בגוף הנבדק במהלך הבדיקה.

לא ניתן להתעלם מכך שמתח והתרגשות מהבדיקה מעוררים שינויים פיזיולוגיים בגוף הנבדק אך חשוב לדייק שכאן מומחיות בודק הפוליגרף קריטית ביותר מכוון שבמידה והבודק אינו מקצועי זה עלול לפגום ואף לגרום לטעויות בתוצאות בדיקת הפוליגרף ואף לאחר מכן בניתוח ממצאי הבדיקה.

בודק מקצועי יידע לנטרל לחץ והתרגשות באופן שלא ישפיע על תוצאות הבדיקה.

השאירו פרטים ונחזור בהקדם